CONIN S.A., ul. Słowicza 61, 02-170 Warszawa, tel/faks: +48 22 868 10 33